20.04.2013. FCI-CACIB " " .

- Dinki Santos
JAGA-JAGA VASILYEV OSTROV "" (Colorado Vasilyev Ostrov x Rusich ot Filippovoy) - . Best baby.
. , , .