: 12.12.2010
:
 
: : HD - /. ED - 0/0/ - 2012
ZVEZDA MOYA ot FILIPPOVOY ()

:
: " " -

ZVEZDA MOYA ot FILIPPOVOY ()


:


3 , .

3 , .


1.05.2011... -UA, : Juhasz Istvanne () - best beby-1

1.05.2011... -UA, : Juhasz Istvanne () - best beby-1
.


15.05.2011. . -UA, : () - best beby-1

15.05.2011. . -UA, : () - best beby-117.09.2011. , 2I,  () 2JCAC

17.09.2011. , 2I, () 2JCAC


ZVEZDA MOYA ot FILIPPOVOY ()